CARBON CAT700 Specificaties/Specifications

  • Massieve Long-Grain Copper (LGC) 5% verzilverde geleiders.

  • Geleiders gecontroleerd voor digitale audio directionaliteit.

  • Minimale skew en faseversmering.

  • CMG (CL3 & FT4) gecertificeerd grijs/zwart gestreept PVC

  • Afscherming individuele aderparen + algemene afscherming

  • Isolatie van hardschuim (HCF)

  Massieve geleiders minimaliseren de schadelijke effecten van zowel elektrische als magnetische streng-naar-streng interactie.

  Voor digitale kabels, waarvan de signalen zo hoogfrequent zijn dat ze bijna uitsluitend over het oppervlak van de geleider lopen worden de AudioQuest's Long-Grain Copper (LGC) geleiders steeds meer verzilverd om de dissipatie van radiofrequente ruis verder te verbeteren.

  Het plaatsen van het superieure metaal aan de buitenkant van de geleider levert het grootste voordeel op voor de algehele prestaties - een buitengewoon kosteneffectieve manier om het maximale uit een digitale kabel te halen.

  Hard-Cell Foam (HCF) isolatie zorgt voor kritische signaalpaargeometrie.

  Elk vast materiaal naast een geleider maakt eigenlijk deel uit van een onvolmaakt circuit. Draadisolatie en printplaatmaterialen absorberen allemaal energie.

  Een deel van deze energie wordt opgeslagen en vervolgens vrijgegeven als vervorming.

  Hard-Cell Foam Insulation is vergelijkbaar met de Foamed-PE en is geïnjecteerd met stikstof om luchtzakken te creëren.

  Doordat stikstof (zoals lucht) geen energie opneemt en dus geen energie afgeeft van of in de geleider, wordt vervorming verminderd. Bovendien zorgt de stijfheid van het materiaal ervoor dat de geleiders van de kabel een stabiele relatie behouden over de volledige lengte van de kabel, waardoor een stabiel impedantiekarakter ontstaat en vervorming verder wordt geminimaliseerd.

  ENGLISH

  • Solid 5% Silver-Plated Conductors.
  • Conductors Controlled for Digital-Audio Directionality.
  • Minimum Skew and Phase Smearing.
  • CMG (CL3 & FT4) rated Gray/Black stripe PVC
  • Individual pair shielding + overall shielding
  • Hard-Cell Foam Insulation (HCF)

  Solid conductors minimize the harmful effects of both electrical and magnetic strand-to-strand interaction.

  For digital cables, whose signals are so high-frequency that they run almost exclusively on the surface of the conductor, AudioQuest's Long-Grain Copper (LGC) conductors are increasingly silver-plated to further improve radio-frequency noise dissipation.

  Placing the superior metal on the outside of the conductor produces the greatest benefit on overall performance - a superbly cost-effective way to maximize a digital cable.

  Hard-Cell Foam (HCF) insulation provides critical signal pair geometry.

  Any solid material next to a conductor is actually part of an imperfect circuit. Wire insulation and circuit board materials all absorb energy.

  Some of this energy is stored and then released as deformation.

  Hard-Cell Foam Insulation is similar to the Foamed-PE and is injected with nitrogen to create air pockets.

  Because nitrogen (like air) does not absorb energy and therefore does not release energy from or into the conductor, distortion is reduced. In addition, the stiffness of the material ensures that the cable's conductors maintain a stable relationship over the full length of the cable, creating a stable impedance character and further minimizing distortion.