CD Ripservice

Muziek streamen via lokale opslag (USB, Harddisk, NAS, …) is veel toegankelijker dan cd’s en het beheren van een muziekcollectie is gemakkelijker, in een goed opgemaakte bibliotheek (metadata) vindt u snel en moeiteloos de muziek die u wilt horen.

Ondanks de steeds toenemende beschikbaarheid van online muziek zijn catalogi op legale download sites soms verre van compleet, een vaak voorkomend probleem is dat uw mooi aangemaakte playlisten na verloop van tijd incompleet worden, plots blijken tracks van Tidal, Qobuz en dergelijke niet meer beschikbaar te zijn, geschrapt uit het aanbod om reden van “licentie”, “copyrechten” of gewoon te weinig opgevraagde/gestreamde albums.

Uw eigen cd collectie is een veel beter uitgangspunt om te gaan streamen, echter zelf uw volledige cd-collectie goed converteren (rippen) en de bibliotheek (metadata) geordend inrichten is een zeer tijdrovend en saai werk.

Fla-ts CD-Ripservice converteert uw cd verzameling in bijna elk gewenst formaat, flac, mp3, wav, enz., op harde schijf, Nas, usb of andere dragers

U krijgt een rijke bibliotheek waarmee het gemakkelijk wordt uw muziek terug te vinden en te selecteren.

Voor meer informatie contact: fla-ts@telenet.be

ENGLISH

 CD Ripservice

Streaming music via local storage (USB, Harddisk, NAS, ...) is much more accessible than CDs and managing a music collection is easier, in a well-formatted library (metadata) you can quickly and effortlessly find the music you want to hear.

Despite the ever-increasing availability of online music, catalogues on legal download sites are sometimes far from complete, a common problem is that your beautifully created playlists become incomplete over time, suddenly tracks from Tidal, Qobuz and the like turn out to be no longer available, removed from the offer for reasons of "license", "copy rights" or simply too few requested/streamed albums.

Your own CD collection is a much better starting point to start streaming, however, converting (ripping) your entire CD collection properly and setting up the library (metadata) in an orderly manner is a very time-consuming and boring work.

Fla-ts CD-Ripservice converts your CD collection into almost any desired format, flac, mp3, wav, etc., on hard disk, NAS, USB or other carriers

You get a rich library that makes it easy to find and select your music.

For more information contact: fla-ts@telenet.be

PROCEDURE/WERKWIJZE

Bepaal hoeveel cd's u wilt laten converteren en download het formulier/overeenkomst.

en mail het formulier naar fla-ts@telenet.be waar je ook terecht kunt voor meer informatie.

Als u de cd's persoonlijk bij Flat-ts aflevert, vullen wij samen de offerte/bestelformulier in

Indien het niet mogelijk is om de cd's persoonlijk te bezorgen is verzenden natuurlijk ook mogelijk, bij grote collecties is het aan te raden om alleen de 'discs' goed en veilig verpakt op te sturen met tussen de discs een zacht velletje van bijvoorbeeld keuken- of toiletpapier .

Uiteraard worden de cd's geretourneerd (verzendkosten voor aanvrager/klant)

ENGLISH

PROCEDURE/WORKING METHOD

Determine how many CDs you want to be converted and download the form/agreement

and e-mail the form to fla-ts@telenet.be where you can also go for more information.

If you deliver the CDs personally to Fla-ts, we will complete the quotation / order form together

If it is not possible to personally deliver the CDs, sending is of course also possible, with large collections it is recommended to only send the 'discs', well and safely packed with a soft sheet between the discs, for example kitchen or toilet paper.

Note: cover art can sometimes differ from the original ripped CDs

Of course, the CDs will be returned (shipping costs for applicant/customer)

USB in AUTO

U beschikt over usb aansluiting in uw auto, maak komaf met het gerommel en zoeken naar de gewenste cd in uw auto.
Fla-ts converteert uw cd schijfjes naar usb in de hoogste mp3 kwaliteit. 
Is uw auto voorzien van een schermpje dan is de hoesafbeelding van uw spelende favoriete muziek mooi meegenomen, is het niet.
Nieuwsgierig ? Op afspraak toon ik u graag vrijblijvend de voordelen van muziek vanaf usb in auto.

 

ENGLISH

USB in CAR

You have a USB connection in your car, get rid of the mess and search for the desired CD in your car.
Fla-ts converts your CD discs to USB in the highest MP3 quality. 
If your car is equipped with a screen, the cover image of your favorite music playing is a nice bonus, isn't it.
Curious ? Ask for an appointment, I would be happy to show you the benefits of music from USB in the car without any obligation.

 

Aanvullen collectie na CD Ripservice

Wat met .....

Wat met nieuwe cd’s na het converteren van een collectie door Fla-ts CD Ripservice is een regelmatig gestelde vraag, om aan deze vraag tegemoet te komen is er beslist een basis handleiding samen te stellen zodat klanten gemakkelijk zelf hun muziek collectie kunnen aanvullen met eigen geripte cd’s en dit op een gelijklopende manier als die toegepast wordt door Fla-ts cd-ripservice

Deze basis handleiding kan hier gedownload worden en werd geplaatst met toestemming van CEO dBpoweramp

 

ENGLISH

Adding albums to collection after CD Ripservice

What about ……..

What about new cd’s after the converting of a collection by Fla-ts CD Ripservice is a frequently asked question, to answer this question a basic manual has been made so that customers can easily supplement their music collection with their own ripped CDs and this in a manner similar to that applied by Fla-ts CD ripping service

This basic guide can be downloaded here and was posted with permission from CEO dBpoweramp

 


Extra service

Voortaan beschikt Fla-ts CD-Ripservice over de alom bekende Bluesound Node2i die met de BluOs app zal worden ingezet ter controle en verfijning van de metadata van uw geconverteerd (geripte) cd-verzameling.

Wie nog twijfelt om zijn cd-collectie te digitaliseren kan op afspraak langskomen voor demo

Voor meer info mailto: fla-ts@telenet.be

 

ENGLISH

Extra service

From now on, Fla-ts CD-Ripservice has the well-known Bluesound Node2i, which will be used with the BluOs app to check and refine the metadata of your converted (ripped) CD collection.

Anyone who is still unsure about digitizing their CD collection can make an appointment for a demo

For more information mail to: fla-ts@telenet.be