SETUP VOORBEELDEN \\ EXAMPLES


Voorbeeld met AudioQuest CARBON CAT700 & FOREST CAT700 (1)

In deze opstelling werd gebruik gemaakt van twee switches.

De router/modem, NAS (Netwerk Attached Storage met muziek files) en Intel NUC (ROON core) zijn in dit voorbeeld met AudioQuest FOREST CAT700 kabels aangesloten op de 1ste switch en vervolgens zijn de 1ste en de 2de switch met elkaar verbonden door middel van een (lange) AudioQuest FOREST CAT700.

Finaal werd aan deze (2de) switch het eindpunt of de streamer aangesloten met een AudioQuest CARBON CAT700 kabel.

ENGLISH

Example with AudioQuest CARBON CAT700 & FOREST CAT700 (1)

In this setup two switches were used.

In this example, the router/modem, NAS (Network Attached Storage with music files) and Intel NUC (ROON core) are connected to the 1st switch with AudioQuest FOREST CAT700 cables and then the 1st and 2nd switch are connected to each other by means of a (long) AudioQuest FOREST CAT700

Finally, the end point or streamer was connected to this (2nd) switch with an AudioQuest CARBON CAT700 cable.Voorbeeld met AudioQuest CARBON CAT700 & FOREST CAT700 (2)

Eenvoudige opstelling met (lange) AudioQuest FOREST CAT700 rechtstreeks van router/modem of via muuraaansluitpunt naar switch die zich nabij de setup of streamer/eindpunt bevindt.  

Streamer (eindpunt) met een AudioQuest CARBON CAT700 op de switch aangesloten.

Nota: Switch is optioneel maar resulteert in een beter geluid

 

 

ENGLISH

Example with AudioQuest CARBON CAT700 & FOREST CAT700 (2)

Simple setup with (long) AudioQuest FOREST CAT700 directly from router/modem or wall connection to switch located near the setup or streamer/endpoint.

Streamer (endpoint) with an AudioQuest CARBON CAT700 connected to the switch.

Note: Switch is optional but results in better sound


Voorbeeld met AudioQuest CARBON CAT700 & FOREST CAT700 (3)

Eenvoudige opstelling met (lange) AudioQuest FOREST CAT700 rechtstreeks van router/modem + NAS (Netwerk Attached Storage met muziek files) naar switch die zich nabij de setup of streamer/eindpunt bevindt.  

Streamer (eindpunt) met een AudioQuest CARBON CAT700 op de switch aangesloten.

ENGLISH

Example with AudioQuest CARBON CAT700 & FOREST CAT700 (3)

Simple setup with (long) AudioQuest FOREST CAT700 directly from router/modem + NAS (Network Attached Storage with music files) to switch located near the setup or streamer/endpoint

Streamer (endpoint) with an AudioQuest CARBON CAT700 connected to the switch.


Voorbeeld met AudioQuest CARBON CAT700 & FOREST CAT700 + glasvezel (fiber) kabel (4)

In deze iets moelijker maar zeer goede opstelling wordt gebruik gemaakt van één switch en een galvanische scheiding met twee convertoren + bijhorende sfp modules en kabel.

Uiteraard zijn zoals in ieder van de setup voorbeelden alle AudioQuest CAT700 kabels afgemonteerd met de ‘betere’ Telegärtner rj45 connectoren.

Om het beste resultaat te bekomen zijn van de twee convertoren en de switch de normaal bijgeleverde (muur) voedingen vervangen met betere voedingen, wat een vaak onderschatte verbetering is.

De router/modem, NAS (Netwerk Attached Storage met muziek files) en Intel NUC (ROON core) zijn in dit voorbeeld met AudioQuest FOREST CAT700 kabels aangesloten op de de switch, aan diezelfde switch is ook de 1ste convertor aangesloten maar wel met de ‘betere’ AudioQuest CARBON CAT700. Vervolgens zijn de twee convertoren met elkaar verbonden met glasvezelkabel (single of multi mode).

Finaal is nu de 2de convertor het aansluitpunt voor het eindpunt of de streamer, hier met AudioQuest CARBON CAT700.

ENGLISH

Example with AudioQuest CARBON CAT700 & FOREST CAT700 + fiber optic cable (4)

This slightly more difficult but very good setup uses one switch and a galvanic isolation with two converters + associated sfp modules and cable.

Of course, as in each of the setup examples, all AudioQuest CAT700 cables are finished with the 'better' Telegärtner rj45 connectors.

To achieve the best result, the normally supplied (wall) power supplies from the two converters and the switch have been replaced with better power supplies, which is an often-underestimated improvement.

In this example, the router/modem, NAS (Network Attached Storage with music files) and Intel NUC (ROON core) are connected to the switch with AudioQuest FOREST CAT700 cables, the 1st converter is also connected to the same switch, but with the ' better' AudioQuest CARBON CAT700.

The two converters are then connected to each other with fiber optic cable (single or multi-mode).

Finally, the 2nd converter is now the connection point for the end point or streamer, here with AudioQuest CARBON CAT700.


Voorbeeld met AudioQuest CARBON CAT700 & FLA-TS CR-1 (5)

Zeer goede opstelling met twee switches, waarbij (zoals steeds) alle AudioQuest CARBON CAT700 kabels + de drievoudig afgeschermde 100mb kabel FLA-TS CR-1 afgemonteerd zijn met Telegärtner rj45 connectoren.

Om het beste resultaat te bekomen zijn de bij de switches geleverde voedingen vervangen met betere voedingen (SBooster).

De router/modem, NAS (Netwerk Attached Storage met muziek files) en Intel NUC (ROON core) zijn in dit voorbeeld met AudioQuest CARBON CAT700 kabels aangesloten op de 1ste switch en vervolgens zijn de 1ste en de 2de switch tevens met AudioQuest CARBON CAT700 met elkaar verbonden.

Finaal werd aan deze 2de switch het eindpunt of de streamer aangesloten met de FLA-TS CR-1 kabel.

ENGLISH

Example with AudioQuest CARBON CAT700 & FLA-TS CR-1 (5)

Very good setup with two switches, where (as always) all AudioQuest CARBON CAT700 cables + the triple shielded 100mb cable FLA-TS CR-1 are finished with Telegärtner rj45 connectors.

To achieve the best result, the power supplies supplied with the switches have been replaced with better power supplies (SBooster).

In this example, the router/modem, NAS (Network Attached Storage with music files) and Intel NUC (ROON core) are connected to the 1st switch with AudioQuest CARBON CAT700 cables and then the 1st and 2nd switch are also connected with AudioQuest CARBON CAT700.

Finally, the end point or streamer was connected to this (2nd) switch with the FLA-TS CR-1 cable.


Voorbeeld met AudioQuest CARBON CAT700 of FOREST CAT700 aan muur aansluiting (6)

Eenvoudige opstelling met AudioQuest FOREST CAT700 of CARBON CAT700 vanaf aansluiting muur naar switch met daaraan optioneel een NAS (Netwerk Attached Storage met muziek files) en eventuele NUC (Roon) + streamer (eindpunt) aangesloten aan diezelfde switch met AudioQuest CARBON CAT700.

UTP kabel van router/modem naar wandcontactdoos onbekend.

ENGLISH

Example with AudioQuest CARBON CAT700 or FOREST CAT700 with wall connection (6)

Simple setup with AudioQuest FOREST CAT700 or CARBON CAT700 from in wall connection to switch with optional NAS (Network Attached Storage with music files) and possible NUC (Roon) + streamer (endpoint) connected to the same switch with AudioQuest CARBON CAT700.

UTP cable from router/modem to wall socket unknown.


Voorbeeld met AudioQuest FOREST CAT700 & CARBON CAT700 OF FLA-TS CR-1 (7)

Eenvoudige opstelling met router/modem + NUC voorzien van interne harde schijf met uw muziek files, aangesloten met AudioQuest Forest of Carbon CAT700 aan switch en vervolgens verbonden met naar keuze AudioQuest Carbon CAT700 of Fla-ts CR-1 aan eindpunt/streamer 

Voorbeeld NUC met geïnstalleerde Roon Rock

ENGLISH

Example with AudioQuest FOREST CAT700 & CARBON CAT700 OR FLA-TS CR-1 (7)

Simple setup with router/modem + NUC equipped with internal hard drive with your music files, connected with AudioQuest Forest or Carbon CAT700 to the switch and then connected to your choice of AudioQuest Carbon CAT700 or Fla-ts CR-1 to the endpoint/streamer

Example NUC with Roon Rock installed


Meerdere voorbeelden volgen \\ More examples to follow