FLA-TS CR-1 HighEnd Ethernet kabel \\ cable

Audiofiele cat kabel FLA-TS CR-1 (100MB) met drievoudige afscherming voor optimale weergave resultaten 

ENGLISH

Audiophile cat cable FLA-TS CR-1 (100MB) with triple shielding for optimal playback results

Bouw/specificatie:

De CR-1 wordt gemaakt op basis van twee verzilverde (5%) LGC koperen vaste kern AWG23 aderparen met optimaal van elkaar afwijkend aantal twist per meter om signaal interferentie en overspraak te minimaliseren om daarna in een voor Lan kabels gecoate aluminiumfolie gewikkeld te worden wat als 1ste afscherming tegen elektromagnetisch interferentie (EMI) en radiofrequentie interferentie (RFI) moet fungeren.

Vervolgens worden de twee afgewerkte paren met een bepaalde afstand in elkaar gedraaid en krijgen een vertinde gevlochten mantel van 100% Koper (2de afscherming) met daarbovenop een krimpkous die aan voorwaarden voldoet om de afscherming optimaal en permanent op hun plaats te houden om vervolgens als finale afscherming een 2de vertinde gevlochten mantel van 100% koper te krijgen (3de afscherming).

Om de afscherming te vervolledigen worden de twee (2de en 3de mantel) aan beide kabel uiteinden met elkaar verenigd door middel van koper folie waarna één uiteinde met krimpkous afgeschermd wordt voor de finale montage (zwevende afscherming)

Finaal krijgt de kabel een sierkous (niet functioneel) en wordt voorzien van Telegärtner connectoren van het type met schroefdraad trekontlasting dewelke meer zekerheid biedt.

NOTA: de kabel is gebouwd op 100MB wat voor audio zeer geschikt is, zelfs voor Hi-Res en DSD (dsf) files en resulteert in een uitermate natuurgetrouwe weergave.

De kabel is het resultaat van vele testen en werd na bezoek bij verschillende audiofielen als zeer goed bevonden wat hoofdzakelijk te wijten is aan de uitzonderlijke graad van afscherming en keuze van de gebruikte materialen, reden genoeg om deze kabel aan te bieden

Om de prijs te beperken is  buiten de sierkous  bewust voor gekozen om geen ‘fancy’ delen zoals merk/richting - omhulsel/identificatie en luxe verpakking te gebruiken. Tevens is er geen of een beperkte voorraad afgewerkte kabels ter beschikking

Voor meer informatie, offerte of bestelling contact: fla-ts@telenet.be

ENGLISH

Build/Spec:

The CR-1 is made from two silver-plated (5%) LGC copper solid core AWG23 wire pairs with optimally deviating number of twists per meter to minimize signal interference and crosstalk and then wrapped in a coated aluminium foil for Lan cables as 1st shield against electromagnetic interference (EMI) and radio frequency interference (RFI).

Then the two finished pairs are twisted together at a certain distance and receive a tin-plated braided jacket of 100% copper (2nd shielding) with a heat shrink tube on top that meets the conditions to keep the shielding optimally and permanently in place to obtain a 2nd tinned braided sheath of 100% copper (3rd shielding).

To complete the shielding, the two (2nd and 3rd sheath) are joined at both cable ends by means of copper foil, after which one end is shielded with shrink tubing for final assembly (floating shielding).

Finally, the cable gets a decorative sleeve (not functional) and is equipped with Telegärtner connectors of the threaded strain relief type, which offers more security.

NOTE: the cable is built on 100MB which is very suitable for audio, even for Hi-Res and DSD (dsf) files and results in an extremely faithful reproduction.

The cable is the result of many tests and was found to be very good after visits by several audiophiles, mainly due to the exceptional degree of shielding and choice of materials used, reason enough to offer this cable

In order to limit the price, a conscious decision has been made not to use 'fancy' parts such as brand/direction - casing/identification and luxury packaging outside the decorative stocking. There is also no or a limited stock of finished cables available

For more information, quote or order contact: fla-ts@telenet.be

Fla-ts CR-1 op NEW MUSIC BRUSSELS & DUTCH AUDIO EVENT 2022 audio en high-end events.

CR-1 … een bescheiden bijdrage aan een top highend geluid.

Sommige bezoekers van de recente audio- en highend evenementen “New Music Brussels” & “Dutch Audio Event” ervoeren dat één van de best klinkende sets te bewonderen was in de kamer “432 EVO + Ilumnia”.

Het is mij een waar genoegen u te kunnen vertellen dat de CR-1 op beide evenementen is gebruikt aan de befaamde muziekserver 432 EVO Master.

ENGLISH

Fla-ts CR-1 at NEW MUSIC BRUSSELS & DUTCH AUDIO EVENT 2022 audio and high-end events.

CR-1 … a modest contribution to a top high-end sound

Some visitors to the recent audio and high-end events “New Music Brussels” & “Dutch Audio Event” experienced that one of the best sounding sets could be admired in the room “432 EVO + Ilumnia”.

It's my pleasure to tell you that the CR-1 has been used on the acclaimed music server 432 EVO Master at both events.